Tarief

 

Hier vindt u enkele tarieven ter informatie.

In ons vlak is het niet gemakkelijk om tarieven te geven. Alles hangt immers af van het stuk en elk “stuk” is verschillend.

Adressen : het tarief per stuk wordt bepaald door the aantal velden.

  • De basis : naam, voornaam, adres, geslacht, taal.
  • Dan al naargelang de gevallen : firma, telefoon, fax, e-mail, geboortedatum, wedstrijdvragen, uniek nr,…

En er kunnen nog andere parameters worden toegevoegd.

Zoals :

  • de binnenkomende post rechtstreeks bij ons of rechtstreeks op ons adres beheren,
  • verwerking voorzien (openen envelop, het document eruit nemen en open plooien, nummering),
  • winnaars aanduiden,
  • een mailing versturen,
  • voor de bestanden zorgen (welke grootte),
  • enz…

Toch geven wij u hier ter informatie een prijsofferte. Kwestie van u een algemeen idee van onze tarieven te geven. Uiteraard worden onze offertes afgestemd op uw eigen wensen.

 

Tevredenheidenquêtes/opiniepeilingen : het tarief per stuk wordt bepaald door het aantal in te voeren posities en de aard van de vragen.

  • Aantal open vragen: vooraf gecodeerd door u of door ons,
  • Aantal te coderen posities: open en gesloten vragen,

En dit zowel voor het vooraf coderen, het coderen en de eventuele statistische analyse van de gecodeerde gegevens.

Eveneens voor deze post, geven wij hier ter informatie een prijsofferte die wij kunnen aanpassen volgens de vragenlijsten die u aan ons zult voorleggen.

 

Werken in regie :

We krijgen regelmatig ook aanvragen binnen die verschillen van deze die specifiek zijn voor onze onderneming, zodat ze niet per stuk kunnen worden berekend.

Ons uurtarief varieert van € 35/u Excl. B.T.W. tot € 75/u Excl.B.T.W. volgens de aard van het werk.

 

Onze offertes zijn gratis en volledig gedetailleerd. Aarzel niet uw aanvragen aan ons voor te leggen. U mag erop rekenen dat wij uw aanvragen binnen de kortste keren beantwoorden.

Comments are closed.